ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
৳ 1,150 BDT
1 سال
৳ 1,390 BDT
1 سال
৳ 1,390 BDT
1 سال
.net sale!
৳ 1,490 BDT
1 سال
৳ 1,490 BDT
1 سال
৳ 1,490 BDT
1 سال
.org
৳ 1,190 BDT
1 سال
৳ 1,450 BDT
1 سال
৳ 1,450 BDT
1 سال
.xyz sale!
৳ 550 BDT
1 سال
৳ 1,590 BDT
1 سال
৳ 1,590 BDT
1 سال
.info hot!
৳ 790 BDT
1 سال
৳ 2,050 BDT
1 سال
৳ 2,050 BDT
1 سال
.top new!
৳ 490 BDT
1 سال
৳ 890 BDT
1 سال
৳ 890 BDT
1 سال
.rocks new!
৳ 450 BDT
1 سال
৳ 1,150 BDT
1 سال
৳ 1,150 BDT
1 سال
.online sale!
৳ 490 BDT
1 سال
৳ 3,990 BDT
1 سال
৳ 3,990 BDT
1 سال
.co.uk
৳ 790 BDT
1 سال
৳ 1,250 BDT
1 سال
৳ 1,250 BDT
1 سال
.us new!
৳ 390 BDT
1 سال
৳ 1,290 BDT
1 سال
৳ 1,290 BDT
1 سال
.fun
৳ 490 BDT
1 سال
৳ 2,390 BDT
1 سال
৳ 2,390 BDT
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains